top of page
222-17.jpg

ללמוד לעבוד עם הסגנונות

בסדנא נבין הגיון העבודה של הסגנונות, נלמד איך במקסימום האפשרי לנצל אותם לעבודה נוחה ומהירה יותר עם כמויות גדולות של הטקסטים, נכיר איך יוצרים, שומרים, מפעילים, עושים ייבוא וייצאו של הסגנונות

07.04 | 09:00-12:00

07 אפריל

שיעורים: יום רביעי ב09:00

מקומות פנויים: 3

מרצה: יבגני ז'ילין

250 ש''ח

להרשם
  • סגנון פסקה/תו

  • שליטה בסגנונות

  • שילוב בין סגנון פסקה וסגנון תו

  • יצירת פעולות אוטומציה והפעלה מהירה של הסגנונות

  • ייצוא, ייבוא של הסגנונות בים המסמכים

  • כלי הזזה מבוסס תוכן

bottom of page