top of page
טבלאות-18.jpg

ללמוד להכין טבלה לכל מטרה

בסדנא נלמד להכין טבלה פשוטה ומורכבת, נכיר איך לשמור סגנון הטבלה לשימוש חוזר, איך לעבוד עם הסגנונות הפסקה והתו בתוך הטבלטות, להפוך טקסטים לטבלה ולייבא טבלאות מתוכנות חצוניות.

07.04 | 09:00-12:00

07 אפריל

שיעורים: יום רביעי ב09:00

מקומות פנויים: 3

מרצה: יבגני ז'ילין

250 ש''ח

להרשם
  • יצירת הטבלה

  • עריכה וחלון קביעת הגדרות

  • יצירת סגנון טבלה

  • עבודה עם תאי הטבלה

  • סגנון התא

  • ייבוא טבלאות 

bottom of page